Kopafbeelding publicaties CPB

Onderzoek Nationale Luchthaven: conclusies over verricht onderzoek

CPB Werkdocument 116, 1 december 1999

Het afgelopen jaar is de mogelijkheid om de Nederlandse nationale luchthaven te verplaatsen onderworpen aan verschillende onderzoeksactiviteiten. Het CPB is gevraagd een second opinion te geven over de economische onderzoeken.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De optie van een luchthaven op een eiland in de Noordzee roept een aantal problemen op. Ten eerste dekken de opbrengsten van de particuliere sector niet de investeringskosten. Het verwachte tekort varieert van 30 tot 50% van de totale investeringskosten (van ongeveer 40 miljard gulden). Om verschillende redenen is dit tekort waarschijnlijk onderschat.

Ten tweede is een eiland relatief ontoegankelijk, wat leidt tot extra reistijd en reiskosten voor passagiers, vracht en medewerkers. De extra tijd en extra kosten kunnen oplopen tot een opmerkelijke daling van de welvaart.

Ten derde en ten slotte zal een eiland stuiten op verschillende problemen op het gebied van ruimtelijke ordening en veiligheid, welke samen van essentieel belang kunnen worden.

De andere optie, dat wil zeggen een verdere groei van het luchtverkeer op de huidige locatie, is nog niet uitputtend onderzocht. Diverse instrumenten om aan zowel de groei als milieunormen te voldoen kunnen worden geïmplementeerd, variërend van aanpassing van de start-en landingsbanen tot heffingen op geluidsoverlast.

Deel deze pagina