1 januari 1995

Onderzoek, ontwikkeling en andere immateriële investeringen in Nederland

De laatste tien jaar wordt het belang van technologie en wetenschap algemeen erkend als een belangrijke bron van groei en als concurrentiefactor.

De overheid probeert daarom voorwaarden te scheppen voor een optimale technologische ontwikkeling. Om dat beleid te helpen, proberen onderzoekers vanuit verschillende disciplines en invalshoeken vat te krijgen op de wisselwerking tussen technologie en economie.

Dit onderzoeksmemorandum kiest één van die invalshoeken en bespreekt of de technologische ontwikkeling in een algemeen economisch kader van Nederland ingepast kan worden. We laten ons inspireren door de moderne visie op groei. Hierin wordt de creatie van nieuwe ideeën gedreven door economische motieven, terwijl op hun beurt nieuwe inzichten een van de oorzaken zijn van permanente groei en internationale handel. De inputs in het produktieproces van originele kennis zijn vooral geschoolde arbeid en externe know-how. Om nieuwe ideeën te genereren moet worden geïnvesteerd in allerlei typen immateriële investeringen, waaronder onderwijs en onderzoek & ontwikkeling (research & development; R&D).

Auteurs

Bert Minne

Lees meer over