25 oktober 2002

One size fits all? Accession to the internal market; an industry level assessment of EU enlargement

Uitbreiding van de Europese Gemeenschap met tien Midden-en Oosteuropese landen is een belangrijk onderwerp op de beleidsagenda van de EU. De economische consequenties van toetreding tot de interne markt zijn niet duidelijk. Dit Discussion Paper presenteert een nieuwe methode om de invloed van de toetreding te meten.

De benadering is gebaseerd op een graviteitsvergelijking, geschat voor 16 bedrijfstakken. De schattingen maken gebruik van het feit dat de huidige EU-lidstaten al sinds 1992 in één Europese markt opereren. De schattingen leveren informatie over handelsbelemmeringen op bedrijfstakniveau, die door het één-markt-programma uit de weg zijn geruimd. Deze informatie is gebruikt om de invloed van de uitbreiding op het bedrijfstakniveau te bepalen, zowel voor de huidige als voor de toetredende lidstaten.

De benadering levert schattingen voor de invloed die toetreding tot de interne markt heeft op de verschillende bedrijfstakken en verschillende landen. De invloed van toetreding op de interne markt is vooral groot voor de bedrijfstakken landbouw, textiel, handelsdiensten, transportapparatuur, niet-metaalhoudende mineralen en bewerkte voedingsmiddelen. De extra handel binnen de interne markt is vergelijkbaar met resultaten uit eerdere studies. Het is aannemelijk dat de schok door toetreding tot de interne markt het grootst is voor de toetredende landen. Voor de huidige lidstaten van de Europese gemeenschap is de invloed tengevolge van de komende uitbreiding waarschijnlijk het grootst voor Oostenrijk, Griekenland en Duitsland.

Auteurs

Richard Nahuis

Lees meer over