5 februari 2002

Ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor telecommunicatie

De laatste tien jaar is er veel veranderd in de Nederlandse markt voor telecommunicatie. Zo werd KPN geprivatiseerd, de markt grotendeels geliberaliseerd en de nieuwe Telecomwet geïntroduceerd.

Ook op technologisch gebied hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Vooral op het gebied van datacommunicatie en mobiele telefonie is er een breed scala van nieuwe technologieën en diensten geïntroduceerd, die er mede toe hebben bijgedragen dat de telecommunicatiesector fors gegroeid is.

Dit memorandum beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste ontwikkelingen op institutioneel, technologisch en economisch gebied die zich de afgelopen tien jaar in de Nederlandse markt voor telecommunicatie hebben voorgedaan. Bovendien wordt een beeld geschetst van de toekomstige ontwikkelingen in deze markt.

Auteurs

Machiel van Dijk