1 augustus 2008

Ontwikkelingen rondom de rol van de Nederlandse huisarts

In dit memorandum wordt de ontwikkeling rondom de poortwachterfunctie van de Nederlandse huisartsen in de laatste twee decennia beschreven.

Allereerst wordt gekeken naar een aantal markante ontwikkelingen in de uitoefening van de huisartsenzorg, zoals het arbeidspotentieel van huisartsen, de werkzaamheden en de consequenties hiervan op de werkdruk, en de samenwerkingsverbanden tussen artsen. Vervolgens komt aan de orde hoe de huisartsenpraktijk op dit moment georganiseerd is. Onderwerpen als de positie van de Nederlandse huisarts, zijn arbeidsvoorwaarden, de praktijkondersteuner en de koepelorganisaties en belangenverenigingen van de huisarts komen hierbij aan de orde. Hoofdstuk vier van dit memorandum handelt over de invloed van de herziening van het zorgstelsel-2006 in de huisartsenzorg. Het bevat een opsomming van de belangrijkste wijzigingen rond de huisartsenzorg en vervolgens wordt ingegaan op de autonomie en professie van de huisarts versus de doelstellingen van de zorgverzekeraar, en de beoogde verbetering op het terrein van kwaliteit en transparantie. Tot slot wordt aandacht besteed aan wijzigingen rond de bekostiging van de huisartsenzorg en de invloed van huisartsen op de herziening van het zorgstelsel-2006 en wordt het memorandum afgesloten met een aantal conclusies.

Auteurs

Adriaan van Hien

Lees meer over