11 juli 2011

Onzekerheid en de uitvoerbeslissingen van Nederlandse bedrijven

Dit onderzoek analyseert de beslissingen van Nederlandse bedrijven om tot nieuwe buitenlandse markten toe te treden en bekijkt of toetreding uitmondt in succesvolle groei of uittreding.
No title

Als exporteurs tot nieuwe markten willen toetreden, moeten ze de vraagcondities en instituties leren kennen en betrouwbare handelspartners zien te vinden. We vinden dat de nabijheid van eerdere exportbestemmingen een positief effect heeft op de toetreding tot nieuwe markten. Dit suggereert dat Nederlandse bedrijven dichtbij gelegen landen als een springplank gebruiken voor de toetreding tot verder gelegen markten. Daarnaast kan de ondersteuning door buitenlandse handelsposten en handelsmissies naar exportbestemmingen bijdragen aan toetreding en volumegroei in deze landen. Dit geldt vooral voor landen met middelhoge inkomens. Ook de uitwisseling van kennis en ervaring van bedrijven met dezelfde exportbestemming kan helpen bij de toetreding tot nieuwe exportmarkten.

Deze conclusies volgen uit een analyse van gedetailleerde internationale handelsgegevens per bedrijf en bestemming over de periode 2002-2008 in combinatie met bedrijfsgegevens en kenmerken van exportmarkten. Allereerst vinden we dat elk jaar ongeveer 5% van de Nederlandse exporteurs onlangs zijn gestart met exporteren, maar ook dat ongeveer 5% van de exporteurs stoppen met exporteren. Verder blijkt dat in elke markt het exportvolume van de startende exporteurs erg snel groeit. In het derde jaar is hun volumegroei per markt twee keer zo hoog als de groei van gevestigde exporteurs op dezelfde markt. Veel starters breiden ook het aantal exportbestemmingen snel uit, maar zullen een bestemming weer snel verlaten als toetreding niet succesvol is.

Voor alle exporteurs geldt dat grotere en productievere bedrijven makkelijker tot nieuwe markten toetreden, en dat grote exporteurs minder snel zullen uittreden. Daarnaast spelen marktkenmerken een belangrijke rol. Een grote marktomvang, lagere importtarieven en een kleinere afstand tot Nederland vergroten de kans op toetreding en verkleinen de kans op uittreding.

Lees ook:

• Using Stepping Stones to Enter Distant Export Markets, Global Economy Journal 15(1), 2015, p 107-132 en
• Market Entry and Economic Diplomacy, Applied Economic Letters 20(5), 2013, 504-507

Auteurs

harold creusen

Lees meer over