4 oktober 2007

O&O in Worldscan

In maart 2000, wees EU’s Lissabonstrategie het lage niveau van Onderzoek en Ontwikkeling als een belangrijke reden aan voor de achterblijvende economische groei in Europa. Zeven jaar later heeft innovatie nog steeds de volle aandacht van Europese beleidsmakers.

Gegeven de prominente rol die innovatie speelt bij economisch beleid, is de analyse van innovatie ook belangrijk voor beleidsgericht economisch onderzoek. Een Toegepast Algemeen Evenwichtsmodel is een keuze-instrument voor de analyse van de economische consequenties op de lange termijn van innovatiebeleid. Tot nu toe zijn pogingen tot het maken van dergelijke analyses echter schaars. Daarbij wordt in modellen die innovatie wel hebben ingebouwd, O&O vaak beschouwd als een exogene variabele en niet als een endogeen. Uitzonderingen zijn de modellen Quest III, Mesemet and International Futures. In Worldscan, het Toegepast Algemeen Evenwichtsmodel voor de wereldeconomie van het CPB, is O&O endogeen, waardoor het een flexibel instrument is voor het evalueren van de effecten van innovatiebeleid.

Dit memorandum analyseert en controleert of het effect van O&O op de totale factor productiviteit (TFP), zoals ingebouwd in Worldscan, consistent is met de empirische schattingen die gebruikt zijn voor de ijking van het model.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Sabine Visser