22 februari 2010

Op zoek naar manieren om de coördinatie van investeringen in het netwerk met die in de decentrale opwekking van energie te reguleren

Dit artikel analyseert twee effecten van de huidige Nederlandse regulering op de beheerders van het electriciteitsnetwerk en op de decentrale producenten, en stelt een aantal verbeteringen in de tariefregulering voor. Deze publicatie is Engelstalig.

De toename van decentrale elektriciteitsopwekking, met windturbines en zonnepanelen, vereist investeringen in het distributienetwerk. De huidige tariefregulering in de Nederlandse elektriciteitsindustrie, die gekarakteriseerd wordt door een ex post evaluatie van de efficiency van investeringen en een verschuiving van de efficiënte omzet in de berekening van de x-factor, vertraagt deze investeringen.

In een gesplitste elektriciteitsindustrie moeten de investeringen in het netwerk gecoördineerd worden met de investeringen in decentrale elektriciteitsopwekking om er voor te zorgen dat de regionale netbeheerders voldoende investeren in het netwerk. De huidige Nederlandse regulering zet de netbeheerders en de decentrale producenten echter niet aan tot informatie-uitwisseling om zo de investeringen te coördineren.

Betere coördinatie vereist dat de netbeheerders tarieven voor toegang tot het netwerk en voor het transport van elektriciteit bij de decentrale producenten in rekening kunnen brengen. Deze tarieven mogen verschillen tussen verschillende netwerkgebieden en ze mogen stijgen, bij een beperkte netwerkcapaciteit, wanneer de concentratie van decentrale opwekking toeneemt.

Auteurs

Eva Niesten