24 oktober 2002

Open vs. closed; some consequences of the open source movement for software markets

Deze publicatie geeft een beschrijving van het open-source-fenomeen en probeert het effect te analyseren van open source software op concurrentie.

Wij richten ons op de gevolgen voor toetreding. De vergelijking van open-source projecten en ondernemingen met eigendomsrechten blijkt moeilijk vanwege de verschillende prikkels van beide typen ontwikkelaars. Dit maakt modelleren van het algemene effect van open source software ook moeilijk. Wel kan geprobeerd worden de open-source programma's te classificeren naar hun verwachte effecten.

Auteurs

E. Mendys-Kamphorst

Lees meer over