15 maart 2007

Opening services markets within Europe; modelling foreign establishments in a CGE framework

In dienstensectoren overstijgen de verkopen van buitenlandse vestigingen vaak de waarde van grensoverschrijdende handel. Een volledige analyse van handelsliberalisatie in diensten is dan alleen mogelijk als ook directe buitenlandse investeringen (DBI) worden meegenomen in de analyse.

Dit artikel presenteert de modellering van DBI in CPB's toegepaste algemeen-evenwichtsmodel WorldScan. De modellering is geïnspireerd op de ideeën van Petri (1997) en Markusen (2002). Zij gaan ervan uit dat een bedrijf dat een buitenlandse dochteronderneming opzet, ook bedrijfsspecifieke kennis overdraagt. Daardoor onderscheiden het kapitaal en product zich van het al aanwezige kapitaal en van producten in het gastland.

We passen deze modellering toe op de voorstellen van de Europese Commissie om de dienstenmarkten te liberaliseren. DBI in diensten kan met 20% tot 35% toenemen. Echter, de macro-economische effecten zijn bescheiden. Onze analyse suggereert dat het BBP in Europa met maximaal 0,4% kan toenemen. De toename kan 0,8% groter zijn als buitenlands kapitaal ook de productiviteit in diensten verhoogt.

Auteurs

Hugo Rojas-Romagosa
Verweij. G.