22 november 2018

Opnieuw invoeren zorgprofielen VV 1-3

De SP heeft het CPB verzocht om de budgettaire effecten te bepalen van het opnieuw invoeren van de zorgprofielen 1 tot en met 3 voor verpleging en verzorging (ZP VV 1-3) in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Om gebruik te kunnen maken van intramurale zorg moet een zogenaamde indicatie worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze indicatie geeft aan hoeveel zorg en welke intensiteit van zorg iemand nodig heeft.  De cliënt kan daarbij kiezen uit verblijf in een instelling (intramurale zorg), een Volledig Pakket Thuis (VPT), of een Modulair Pakket Thuis (MPT). Intramurale zorg is de meest uitgebreide vorm van zorg binnen de Wlz. In tegenstelling tot intramurale zorg omvat een VPT geen vergoeding voor de woonkosten. Bovendien moet de zorg bij één aanbieder worden ingekocht. Bij een MPT kan de cliënt zelf kiezen welke zorg hij waar inkoopt. Een MPT omvat echter geen vergoeding voor woonkosten, eten en drinken.

Auteurs

Maaike Diepstraten
Bram Wouterse

Lees meer over