28 augustus 2008

Opportunistische handhaving van de mededingingswet

We bestuderen het samenspel tussen de onderzoeksstrategie, het afschrikken en het pakken van kartels voor een mededingingsautoriteit die de mededingingswet met een beperkt budget in verscheidene sectoren tegelijk moet handhaven. Deze publicatie is Engelstalig.

De theoretische literatuur over het handhaven van de mededingingswet gaat er meestal vanuit dat een mededingingsautoriteit alwetend, standvastig en welwillend is. Ze handelt niet opportunistisch, kent geen informatie-asymmetrie, en kiest haar acties om de maatschappelijke welvaart te maximaliseren. Dit paper laat één van deze aannames los en bestudeert een mededingingsautoriteit die zich niet kan commiteren aan een bepaalde onderzoeksstrategie. Als gevolg hiervan laat de mededingingsautoriteit zich bij haar onderzoeksbeslissingen leiden door het (ex post) oppakeffect in plaats van het (ex ante) afschrikeffect van een onderzoeksstrategie. We vinden dat dit opportunistische gedrag leidt tot een suboptimale allocatie van mensen en middelen. Een sectorspecifiek beloningssysteem voor de mededingingsautoriteit gebaseerd op het aantal gepakte kartels kan de allocatie verbeteren.

Downloads

Auteurs

Michiel Bijlsma