7 januari 2009

Van optimale naar praktische richtlijnen voor de veiligheid in door dijken omsloten gebieden

Na de watersnoodramp in 1953 in het zuidwestelijke gedeelte van Nederland probeerde Van Dantzig het economische beslissingsproblem met betrekking tot de optimale hoogte van de dijken op te lossen.

Zijn oplossing heeft een vaste kans op overstromingen na elke investering. Echter, als er economische groei is, is niet de kans op overstroming maar het verwachte aantal jaren verlies door overstroming de sleutelvariabele in de ware optimale veiligheidsstrategie. Onder sommige voorwaarden is het optimaal om de verwachte verliezen binnen een constant interval te houden. Daarom moet, als de potentiële schade toeneemt bij economische groei, de kans op overstroming in de loop der tijd afnemen, om de verwachte schade binnen de vaste grenzen te houden.

Het doel van dit memorandum is om de implicaties te laten zien van de optimale oplossing in het geval er verschillen zijn in kosten en opbrengsten tussen gebieden die door dijken zijn omsloten. Verder richt dit memorandum zich op de vertaling van de theoretische resultaten naar nieuwe wettelijke richtlijnen die in de praktijk goed kunnen werken.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Carel Eijgenraam

Lees meer over