29 juni 2011

Optimale risicoverevening in imperfect competitieve zorgverzekeringsmarkten

In deze studie onderzoeken de auteurs de optimale structuur van een risicovereveningsstelsel in zorgverzekeringsmarkten waar geen perfecte concurrentie heerst.
No title

Wanneer relatief gezonde klanten gemakkelijker overstappen naar een andere verzekeraar dan minder gezonde klanten, dan blijft er voor de verzekeraars een prikkel bestaan tot risicoselectie, zelfs wanneer het risicovereveningsstelsel verwachte kostenverschillen tussen klantgroepen perfect compenseert. Om effciëntie te bereiken dient de verevening te overcompenseren voor ongezonde klanten, om zo ook te corrigeren voor verschillen in prijsmarges tussen de klantgroepen. Verder bestaat er in deze situatie een afruil tussen efficiëntie en consumentenwelvaart. Een verlaging van de mate van risicoverevening verhoogt consumentenwelvaart. De reden is dat zo de voordelen van fellere concurrentie op de meer elastische markt voor gezondere klanten overgeheveld worden naar de minder elastische markt voor ongezondere klanten. Tot slot kan een verbod op tweedegraads prijsdiscriminatie consumentenwelvaart nog verder verhogen. Dat gaat wel ten koste van een lagere efficiëntie.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Gijsbert Zwart
Jan Boone