29 oktober 2001

Participeren in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter; een globale kosten-baten analyse

Opvolger F16: 'Van de plank kopen' biedt meer voordelen dan deelname in ontwikkeling JSF

Persbericht
De voordelen voor het Nederlandse bedrijfsleven van overheidsdeelname in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter wegen niet op tegen de kosten en de verminderde keuzevrijheid bij aanschaf rond 2007. Deelname zorgt weliswaar voor extra activiteiten bij de betrokken bedrijven, maar het merendeel gaat ten koste van activiteit elders in Nederland.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De studie dient ter ondersteuning van het binnenkort te nemen kabinetsbesluit om wel of niet aan de ontwikkeling van de JSF deel te nemen. De studie geeft de resultaten van een globale kosten-baten analyse, waarin primair vanuit economisch oogpunt de relevante voor- en nadelen van participatie afgewogen worden tegen het alternatief van 'kopen van de plank' in 2007.

Lees meer over