28 september 2015

Pensioenpremiedatabase: Individuele premies van werkgevers en werknemers

Het door het NWO gefinancierde CPB-UvA project Social Security Contributions onderzoekt de invloed van sociale premies op de lonen en werkgelegenheid. Pensioenpremies maken een groot deel uit van de sociale premies in Nederland. Informatie over pensioenpremies op individueel niveau ontbreekt echter in de huidige administratieve bestanden.
No title

Zonder de pensioenpremies zijn arbeidskosten en netto inkomen niet goed in kaart te brengen. Zonder kennis over de huidige premies is het daarnaast moeizaam om de inkomensgevolgen te analyseren van alternatieve premiestelsels voor het huidige stelsel met een doorsneepremie. Dit subproject dicht deze lacune grotendeels door een pensioendatabestand te construeren. Voor 50 grote pensioenfondsen en circa 170 collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn de individuele werkgevers- en werknemerspremies voor de periode 2006-2012 verzameld. Het pensioenbestand bevat de pensioeninformatie voor circa 4,4 miljoen werknemers en is per cao of per pensioenfonds te koppelen aan bestanden met loongegevens.

Auteurs

Nicole Bosch
Inka Eberhardt

Lees meer over