19 december 2002

Pensioenpremies in Economische Verkenning 2004-2007 - december 2002

Dit memorandum bevat een nadere toelichting op de geraamde ontwikkeling van de pensioenpremies zoals opgenomen in de Economische Verkenning 2004-2007.

Ten opzichte van de laatste middellange termijnverkenning van de pensioenpremies zoals gepresenteerd in de MEV 2003 zijn twee ontwikkelingen reden om de ramingen van de premies te verhogen. Ten eerste, het naar verwachting verder gedaalde portefeuille rendement in 2002. Ten tweede, de lagere verwachte lange rente en risicopremie voor 2003 en later. De huidige verkenning kent diverse onzekerheden. Onzekerheidsvarianten geven aan wat de macro-economische effecten zijn van hogere pensioenpremies respectievelijk een beperking van de indexering van pensioenuitkeringen.

Auteurs

Martijn van de Ven