22 januari 2009

Pensioenregelingen en de verhouding tussen het laatst verdiende loon en het pensioen in Nederland

Dit paper onderzoekt voor verscheidene cohorten van Nederlandse werknemers de verhouding tussen het laatst verdiende loon en het pensioen. Deze publicatie is Engelstalig.

De auteurs berekenen die verhouding op basis van pensioengegevens die de individuele werknemers zelf hebben verstrekt. Gebruik makend van verschillende indexeringsvoeten voor de lonen blijkt deze verwachte verhouding van respondenten hoger uit te komen dan uit de berekeningen blijkt. De verschillen zijn groter bij jongere werknemers. Dit verschil heeft voornamelijk te maken met de geringe kennis over pensioenregels bij respondenten. Dit paper toont ook aan hoe gevoelig deze resultaten zijn voor onze aannames over indexatie en loonprofielen.

Auteurs

Mark van Duijn
Maarten Lindeboom
Mauro Mastrogiacomo
M. Lundborg

Lees meer over