15 maart 2013

Plausibiliteitstoets Outcome-berekening NMa over 2012

De NMa publiceert jaarlijks een schatting van wat het werk van de NMa oplevert voor consumenten en afnemers in termen van welvaart. Deze 'outcome' betreft de kwantificeerbare baten in termen van afnemerswelvaart van het handelen van de NMa. Op verzoek van de NMa heeft het CPB de berekening getoetst.
No title

In deze beknopte plausibiliteitstoets beoordeelt het CPB, op hoofdlijnen, de zorgvuldigheid bij het berekenen van de outcome en de redelijkheid van de orde van grootte van de outcome. De NMa heeft de outcomeberekening zorgvuldig uitgevoerd. De exercitie geeft een indicatie van de orde van grootte van de relatief eenvoudig kwantificeerbare directe effecten op korte termijn voor directe afnemers van bedrijven onder mededingingstoezicht en regulering. We maken drie kanttekeningen:

  1. De outcomeberekening laat diverse effecten buiten beschouwing, zoals gevolgen voor dynamische efficiëntie en de afschrikkende werking op anti-competitieve afspraken. Dat vraagt om een voorzichtige interpretatie.
  2. De NMa maakt conservatieve aannames, maar het is toch mogelijk dat de gerapporteerde outcome ook te hoog kan zijn. Ook kan de orde van grootte van de berekende outcome anders zijn dan het resultaat van een berekening van de relevante welvaartseffecten.
  3. De outcomeberekening is gevoelig voor uitschieters en individuele zaken.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 789.1 KB

Auteurs

Paul de Bijl
Michiel Bijlsma
Gijsbert Zwart

Lees meer over