Kopafbeelding publicaties CPB

Position Paper evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK)

CPB Notitie, 16 mei 2018

De Vaste Commissie voor SZW van de Tweede Kamer houdt op 17 mei 2018 een rondetafelgesprek naar aanleiding van de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK). Het FTK is in 2007 ingevoerd als onderdeel van de Pensioenwet. De evaluatie heeft betrekking op de aanpassing van het FTK in 2015. Deze CPB Notitie bevat de inbreng van het CPB voor het rondetafelgesprek.

Paragraaf 2 evalueert in welke mate de doelen van de Wet aanpassing FTK zijn gerealiseerd. Paragraaf 3 verkent enkele resterende aandachtspunten.

Deel deze pagina