17 december 2014

Potentiële baten van 'tax inversion' blijven zeer hoog

Recente maatregelen van het Amerikaanse ministerie van Financiën om tax inversions tegen te gaan laten de achterliggende reden ervan grotendeels onaangetast: de potentiële fiscale voordelen blijven bestaan en zijn onveranderd groot. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Een wijziging van de vestigingsplaats van de moedermaatschappij betekent nog steeds dat de gemiddelde belastingdruk op gerepatrieerde dividenden van een multinational zo’n 10 procentpunten lager is dan voorheen. Dit geldt voor de huidige en toekomstige buitenlandse winsten van Amerikaanse bedrijven. Tax inversion is een voorbeeld van het schuiven met winsten door multinationals die leidt tot uitholling van de grondslagen van de vennootschapsbelasting; geen uniek Amerikaans probleem maar een wereldwijde zorg die hoog op de internationale agenda staat, getuige ook het BEPS–initiatief van de G20 en de OESO.

Lees ook CPB Discussion Paper 290 'Ranking the Stars: Network Analysis of Bilateral Tax Treaties'.