27 juni 2011

Potentiële groei en evenwichtswerkloosheid

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft het model van de Nederlandse economie dat wordt gebruikt om een inschatting te maken van de structurele of potentiële groei van de productie op de middellange termijn.

Hoofdstuk 2 behandelt in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van het model. Daarna worden in hoofdstuk 3 de belangrijkste vergelijkingen van het model besproken. In hoofdstuk 4 komen de bronnen van de benodigde data aan de orde en wordt ingegaan op statistische bewerkingen die een aantal data ondergaan. Dan volgt een kort hoofdstuk 5 over de kalibratie van het model, waarna hoofdstuk 6 afsluit met een overzicht van de belangrijkste resultaten over de periode 1989 t/m 2012.

Downloads

Contactpersonen

Auteurs

Hans Lunsing