19 april 2001

Potentiele groei volgens de productiefunctiebenadering

Dit Memorandum beschrijft berekeningsmethodes die zijn gehanteerd ten behoeve van het CPB-document "Het Nederlands groeipotentieel op middellange termijn."

Met name wordt ingegaan op de productiefunctie-methode, waarmee de groei van de potentiële productie kan worden geschat. Deze potentiële groei wordt bepaald door de structurele groei van het arbeidsaanbod, de ontwikkeling van de evenwichtswerkloosheid en de structurele groei van de arbeidsproductiviteit. De feitelijke groei kan lager zijn dan de potentiële, maar soms ook hoger. Voor de periode 2002-2006 schatten we de groei van het potentiële BBP op gemiddeld 2 ¾% per jaar, tegen een potentiële groei van 3¼% per jaar in 1996-2001. De verwachte versnelling in de structurele arbeidsproductiviteit weegt niet op tegen de vertraging in de potentiële werkgelegenheid.

Auteurs