28 mei 2001

PPS: een uitdagend huwelijk; Publiek-Private Samenwerking bij Combinatieprojecten (gecomprimeerde versie)

This publication is in Dutch.

Publiek-private samenwerking (PPS) krijgt veel aandacht als wijze van uitvoering van projecten waarin investeringen in infrastructuur (bijvoorbeeld in een station voor de hogesnelheidslijn) worden gecombineerd met stedelijke vernieuwing en investeringen in vastgoed. Het gaat om zogenaamde Combinatieprojecten.

Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan inzicht in de voorwaarden waaronder de mogelijke voordelen van PPS bij Combinatieprojecten zijn te realiseren. De focus hierbij is hoe publieke belangen het best kunnen worden gerealiseerd. We richten ons daartoe op het Rijk en de gemeenten. Deze keuze impliceert geenszins dat de problematiek wordt benaderd vanuit het idee dat het de 'goedwillende overheid' tegen de 'gehaaide private partijen' is.

De doelstelling van private partijen is in de regel overzichtelijk: het maximaliseren van winst. Daartegenover staat een complexe verzameling mogelijk tegengestelde publieke belangen. De vraag is hoe de kracht van private partijen kan worden benut om die complexe verzameling publieke doelen te realiseren. Daarbij liggen de kansen van PPS vooral in een hoger maatschappelijk rendement door uitruil van prestaties en een betere risicoverdeling tussen de partijen. De risico's van PPS zitten vooral in de afhankelijkheid van andere partijen.

Twee vragen staan in het onderzoek centraal:

  • Welke afwegingen zijn voor het Rijk en de gemeenten van belang bij het kiezen voor PPS bij Combinatieprojecten?
  • Gegeven een keuze voor PPS, welke factoren dragen bij tot coöperatief gedrag van alle betrokken partijen in de diverse fasen van een Combinatieproject?

Auteurs

Marcel Canoy
Ben Vollaard