11 september 2013

Premie-effecten herzien FTK en versobering Witteveenkader

Het ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd om de premie-effecten te bepalen van het voorontwerp van wet van de herziening van het Financieel Toetsingskader (FTK) in combinatie met de versobering van het Witteveenkader.
No title

Deze CPB Notitie bevat de gevraagde analyse van de premie-effecten. Het verdient vermelding dat deze notitie uitsluitend gaat over de partiële effecten van beleid (FTK, Witteveenkader) op de pensioenpremie. Het betreft dus geen actualisatie van de middellangetermijn verkenning (MLT).

De opbouw van deze CPB Notitie is als volgt. Paragraaf 2 licht de belangrijkste aannames in de berekeningen toe. Paragraaf 3 beschrijft de premie-effecten voor zowel FTK1 als FTK2. Paragraaf 4 bevat de conclusies.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 791.7 KB

Auteurs

Jan Bonenkamp
Marcel Lever