28 januari 2011

Presentatie "Beleidsanalyses met SAFFIER, voor de middellange termijn"

Dit is de presentatie die door Bert Smid gebruikt is tijdens de informatiebijeenkomst 'Modellen en Voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB'.

Vrijdag 28 januari 2011 organiseerde het CPB twee informatiebijeenkomsten voor grootverbruikers van onze ramingen, respectievelijk journalisten en beleidsmedewerkers van Tweede Kamerfracties. De titel was 'Modellen en Voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB'.

Het doel was om de aanwezigen achtergrondinformatie te geven bij de modellen die wij gebruiken om ramingen op korte, middellange en lange termijn te maken en bij het doorrekenen van verkiezingsprogramma's en coalitieakkoorden. Ook de bereking van het houdbaarheidstekort kwam aan de orde. Daarbij werd ingegaan op de rol van het SAFFIER-model bij het maken van onze ramingen.

Er werd uitgelegd hoe het model werkt en hoe onze ramingen worden gemaakt. Een kernboodschap was dat het CPB niet blind op de computerberekeningen afgaat. De uitkomsten worden altijd tegen de inzichten van experts op deelgebieden gehouden. De trefzekerheid van de ramingen is heel behoorlijk, zeker in vergelijking met andere instellingen die ramingen maken. Maar er is altijd een foutenmarge, niet in de laatste plaats omdat de snel fluctuerende wereldhandel dominant is voor de prestaties van de Nederlandse economie.