29 januari 2002

Preventie van onderwijsachterstanden - januari 2002

In dit memorandum staat de vraag centraal hoe de middelen voor preventie van onderwijsachterstanden het best kunnen worden ingezet. Daarbij worden twee deelvragen onderscheiden.

In welke onderwijsfase kunnen de middelen het best worden ingezet (de timing van de inzet van middelen) en welke interventie verdient daarbij de voorkeur (waaraan moeten de middelen worden besteed)?

Het effect van een bepaalde interventie kan worden vastgesteld met een experiment of met een benadering van een experiment door een toevallige situatie in de werkelijkheid. In Nederland zijn dit soort studies zeldzaam. Daarom wordt in deze notitie een overzicht gegeven van de internationale literatuur. De kosten en effecten van verschillende interventies worden afgezet tegen die van het verkleinen van groepen.

Auteurs

Dinand Webbink
Wolter Hassink

Lees meer over