5 juli 2006

The price of free advice

Het kiezen van het juiste financiële product kan een ingewikkeld proces zijn. Welke factoren bepalen hoe goed consumenten hun keuze maken? In dit rapport worden twee verschillende keuzes bij de aanschaf van een koopsompolis empirisch geëvalueerd.

Deze publicatie is Engelstalig. Een uitgebreide Nederlandstalige samenvatting is als bijlage toegevoegd.

De eerste keuze heeft betrekking op het type polis, de tweede betreft de keuze van verzekeraar. Voor beide keuzes analyseren we welke factoren bepalend zijn voor het succes van de gemaakte keuze. In het bijzonder kijken we naar de rol van financieel advies in het keuzeproces. Door het combineren van enquêtegegevens met offertegegevens komen we tot de volgende conclusies.

Ten eerste blijkt dat consumenten die hun polis direct bij een verzekeraar aanschaffen beter in staat zijn hun risicopreferenties in lijn te brengen met het door hen gekochte type polis dan consumenten die via een adviseur een polis hebben aangeschaft.

Ten tweede: consumenten die hun polis direct bij een verzekeraar kopen ontvangen een hoger gegarandeerd eindkapitaal dan consumenten die via een tussenpersoon hun polis hebben gekocht.

Deze resultaten roepen twijfels op over de marktwerking in zowel de markt voor financieel advies als de markt voor levensverzekeringen.

Downloads

Auteurs

Machiel van Dijk
Michiel Bijlsma
Marc Pomp