1 november 2010

Privévermogen en gepland vroegtijdig pensioen

Deze studie bestudeert het causale verband tussen het eigen vermogen en de pensioenleeftijd. We schatten deze relatie met twee verschillende methoden die gebruik maken van de verwachte pensioenleeftijd. Deze studie is Engelstalig.

De afhankelijke variabele wordt herhaaldelijk geobserveerd. We corrigeren allereerst voor ongeobserveerde kenmerken zoals de voorkeur voor vervroegd pensioen met behulp van paneldata-technieken.

Vervolgens gebruiken we informatie over de verwachte vermogensgroei om een vermogensschok te identificeren. Onze bevinding is dat het eigen vermogen een gering maar significant effect heeft op de verwachte pensioenleeftijd.

Auteurs

Mauro Mastrogiacomo
Raun van Ooijen (DNB)