20 juli 2004

Private bijdragen voor hoger onderwijs; profiteren van het profijtbeginsel

In het beleidsdebat is veel aandacht voor verhoging van de private bijdrage in het hoger onderwijs in combinatie met hervorming van de studiefinanciering. Deze ingrijpende veranderingen vereisen inzicht in het rendement van hoger onderwijs voor de deelnemers, en in de effecten van leningen op het gedrag van studenten.

Recent CPB onderzoek maakt gebruik van natuurlijke experimenten ter beantwoording van deze vragen. Dit empirisch onderzoek wijst op een privaat rendement van hoger onderwijs van ongeveer 7 tot 9 %.

Voor wat de studiekeuze betreft, lijkt de invoering van de prestatiebeurs geleid te hebben tot een kleine verschuiving van WO naar HBO, in de orde van grootte van 2%. Studenten met prestatiebeurs vallen minder snel uit en halen 5% meer vakken dan studenten in het oude regime. Dit document rapporteert de belangrijkste bevindingen voor beleidsmakers.

Auteurs

Erik Canton
Dinand Webbink
Michèle Belot

Lees meer over