21 juli 2009

Productdifferentiatie en de ruilvoet

Dit artikel bestudeert de aanpassing van de ruilvoet in een intertemporeel tweelandenmodel met een endogeen aantal gedifferentieerde producten. Deze publicatie is Engelstalig.

In het basismodel zijn alle arbeiders in dezelfde mate geschoold. In een uitgebreide versie vereist de ontwikkeling van nieuwe variëteiten geschoolde arbeid, terwijl de productiesector geschoolde en ongeschoolde arbeid gebruikt.

In het model zonder geschoolde arbeid heeft een verandering in de bevolkingsomvang van een land geen enkel effect op diens ruilvoet, zelfs niet op de korte termijn. In het model met geschoolde arbeid verslechtert de ruilvoet op de korte termijn, maar keert deze op de lange termijn terug naar zijn oorspronkelijke waarde. De ruilvoet verslechtert onmiddellijk en permanent na een stijging van de productiviteit in de productiesector. De ruilvoet verbetert geleidelijk na een stijging van de productiviteit van onderzoekswerk. Als de productiviteit in beide activiteiten stijgt, reageert de ruilvoet net zo als na een schok in de bevolkingsomvang.

Downloads

Auteurs

S. Smulders