18 december 2007

Productiviteit en effectiviteit van de collectieve sector: Kansen voor beleidsrenderend onderzoek

Al geruime tijd staat verbetering van de productiviteit en effectiviteit van de overheid op de politieke agenda. Door de snel oplopende vergrijzing is het beslag op arbeid door de overheid kostbaarder dan voorheen.

Ook is het de vraag of allerlei recente systeemwijzigingen, zoals in de zorg, politie en sociale zekerheid, de komende jaren hun beslag zullen krijgen in goedkopere en betere dienstverlening door de overheid. Beide ontwikkelingen onderstrepen het belang van een goed inzicht in de productiviteit en effectiviteit van de overheid.  De ministeries van Economische Zaken (EZ), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën hebben daarom recentelijk opdracht gegeven aan het Centraal Planbureau (CPB) tot het opstellen van een verkenningsstudie naar de mogelijkheden voor 'beleidsrenderend' onderzoek binnen de overheid. Beleidsrenderend wil in dit verband zeggen: haalbaar binnen afzienbare tijd (in termen van datavoorziening) en relevant en toepasbaar voor beleid.  Zoals de drie ministeries het formuleren:

Het verzorgen van een verkennende, inhoudelijke state-of-the-art rapportage. Deze rapportage maakt inzichtelijk waar binnen de verschillende onderdelen van de collectieve sector de grootste kansen liggen voor beleidsrenderend productiviteits- en effectiviteitsonderzoek.