12 december 2006

Productiviteitseffecten van binnenkomend FDI: Een literatuurbespreking

Directe Buitenlandse Investeringsstromen (FDI) zijn in de laatste twee decennia aanzienlijk toegenomen. Door deze ontwikkelingen heeft een groot aantal empirische publicaties het licht gezien. Zij testen de verwachte voordelen die het binnenvloeien van Directe Buitenlandse Investeringen worden verondersteld te hebben voor de gastlanden.

Wij onderzoeken recente theoretische en empirische literatuur, maar beperken ons tot de productiviteitsveranderingen die worden opgewekt door toegenomen Directe Buitenlandse Investeringen. We bespreken zowel de samengestelde productiviteitseffecten als de spill-overeffecten van Directe Buitenlandse Investeringen op locale bedrijven.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Hugo Rojas-Romagosa

Lees meer over