26 april 2005

Puntschattingen versus betrouwbaarheidsintervallen

Heel vaak wordt de vraag gesteld wat de beste manier is om korte termijnvoorspellingen te presenteren: als puntschattingen of met een betrouwbaarheidsinterval.

In april 2003 heeft een visitatiecommissie voorgezeten door Prof. Dr. Klaus Zimmerman het CPB beoordeeld. In hun verslag ‘CPB in Focus’, beveelt de commissie onder andere aan dat het de voorkeur zou verdienen de voorspellingen te presenteren met betrouwbaarheidsintervallen in plaats van als puntschattingen. Tot op heden geeft het CPB er de voorkeur aan zijn voorspellingen te presenteren als puntschattingen (in kwartalen).

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Laura Thissen