28 februari 2006

Quick-scan kosten en baten Zuid-Willemsvaart', een second opinion

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een beoordeling te geven van de 'Notitie Quick-scan kosten en baten Zuid-Willemsvaart'.

Daartoe worden de volgende aspecten op een summiere wijze behandeld:

  • Omschrijving van de project- en nulalternatieven;
  • Ontwikkeling van de goederenstromen;
  • De kosten-batenanalyse.

Lees meer over