17 januari 2018

Raming aantal personen/huishoudens onder de lage-inkomensgrens

Het CPB heeft op verzoek van het CBS een raming gemaakt van het aantal huishoudens en personen onder de lage inkomensgrens in 2017 en 2018. Deze CPB Notitie bespreekt de gehanteerde ramingsmethodiek en de geraamde aantallen.

De ramingen zijn gemaakt met het microsimulatiemodel MIMOSI van het Centraal Planbureau (CPB, 2016). De raming is gebaseerd op de geraamde koopkrachtontwikkeling voor 2017 en 2018 in de Macro Economische Verkenning 2018 (CPB, 2017). Deze publicatie bevat een gedetailleerd overzicht van alle koopkrachtrelevante maatregelen in 2017 en 2018 (zie hoofdstuk 3.5 en de bijlage met beleidsuitgangspunten).

Lees meer over deze publicatie op de website van het CBS (Armoede en sociale uitsluiting).

Auteurs

Patrick Koot