19 september 2006

Raming bijstandsvolume MEV 2007

De gunstige conjunctuur leidt in 2006 en 2007 tot een aanzienlijke daling van de werkloze beroepsbevolking. Hierdoor neemt het aantal bijstandsuitkeringen in 2006 en 2007 voor het eerst sinds jaren substantieel af.

Beleidsmaatregelen als het herkeuren van WAO'ers en de hervorming van de WW beperken de daling van het aantal bijstandsuitkeringen nog enigszins. Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar bedraagt in 2006 naar raming 321 000. Het bijstandsvolume relevant voor de definitieve vaststelling van het macrobudget 2006 in het kader van de Wet Werk en Bijstand komt hoger uit, namelijk op 324 000 uitkeringen.

De gunstigere conjuncturele vooruitzichten zorgen voor een neerwaartse aanpassing van het voor dit budget relevante bijstandsvolume in 2006 met 6500 personen ten opzichte van het Centraal Economisch Plan 2006. Voor 2007 raamt het CPB een daling van het aantal bijstandsgerechtigden met 10 000 personen naar 311 000.

Downloads

Auteurs

Frans Suijker
Bart Verbeet