1 maart 2005

Raming van het bijstandsvolume in het CEP 2005

Het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar is in 2004 uitgekomen op 337 000. In het CEP 2005 raamt het CPB dit aantal in 2005 op 363 000.

Dit is een neerwaartse bijstelling met 31 000 personen ten opzichte van de raming in de MEV 2005. Een lagere realisatie van het bijstandsvolume in het basisjaar 2004 dan in de MEV 2005 geraamd, een minder sterke stijging op grond van de conjuncturele ontwikkeling in 2005 en wijzigingen in het eerder aangekondigde beleid van de rijksoverheid bepalen deze neerwaartse aanpassing. Voor 2006 raamt het CPB een verdere stijging van het aantal bijstandsgerechtigden met 23 000 personen naar 386 000. Deze toename wordt veroorzaakt door het vertraagde effect van de zwakke conjunctuur in 2004 en 2005 en door beleidsmaatregelen.

Auteurs

Hans Stegeman
Frans Suijker