16 september 2005

Raming versus realisatie van het bijstandsvolume

Leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer hebben aandacht gevraagd voor recente bijstellingen van de ramingen van het bijstandsvolume door het CPB.

Met name de daaruit voortvloeiende neerwaartse bijstellingen van de budgetten hebben vragen opgeroepen. De staatssecretaris van SZW heeft toegezegd hierover met het CPB in contact te treden. Dit vormt de aanleiding tot deze notitie.

Deze notitie biedt in de eerste plaats een nadere analyse van de bijstellingen in de ramingen van het bijstandsvolume voor de jaren 2004 en 2005. Vervolgens worden de mogelijkheden besproken om in de toekomst de grootte van de bijstellingen te verminderen en de communicatie daarover te verbeteren.

Lees meer over