1 januari 1997

Ramingsmodel zorgsector: afronding eerste fase; een tussenrapportage

Dit werkdocument, dat gezamenlijk wordt gepubliceerd met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), beschrijft de bouw van een model voor de Nederlandse zorgsector.

Dit model dient twee doelen. Ten eerste moet het model in staat zijn om op middellange termijn ontwikkelingen in de omvang en kosten van de consumptie van gezondheidszorgdiensten in te schatten. Op de tweede plaats moet het model in staat zijn om het volume en de financiële gevolgen van de feitelijke en voorgenomen veranderingen in het beleid te analyseren. Dit document bespreekt een model voor patiëntengedrag, een model voor artsengedrag (waaronder huisartsen, medisch specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten), een model voor ziekenhuis managers, en een model vooor zorginstellingen voor ouderen (waaronder bejaardentehuizen en verpleegtehuizen). Het richt zich op de markt voor de gezondheidszorg - de plaats waar aanbod en vraag naar medische diensten samenkomen. De markten voor zorgverzekering - zowel tussen verzekeraars en consumenten en tussen verzekeraars en zorgaanbieders - worden niet gemodelleerd in dit werkdocument.

Lees meer over