9 april 2001

R&D-strategie van de Nederlandse chemische industrie: Trends in de afgelopen 10 jaar

Chemieconcerns bespieden elkaar, zodat ze op elkaar kunnen reageren om hun concurrentie-positie te versterken of behouden.

Dit Memorandum gaat in op twee vragen, namelijk: hoe bleek dit bij hun R&D-strategie in de afgelopen tien jaar, en wat waren de gevolgen voor Nederland? De R&D-strategie leidde ten eerste tot een gelijksoortig verloop van de R&D-intensiteiten van concurrenten. Ten tweede werd R&D sterker gericht op de wensen van de klanten. Ten derde wisselden veel research-centra van eigenaar door fusies en overnames. Voor Nederland heeft dit geen grote gevolgen gehad. De samenstelling van het top-team R&D-spelers is bijna hetzelfde gebleven en de R&D is nog steeds geconcentreerd bij dezelfde ondernemingen als in 1990. Verder zijn er maar enkele (bio-)chemische R&D-laboratoria bij gekomen en een paar verdwenen. Bovendien heeft de internationalisatie van Akzo Nobel, Unilever, Shell en DSM niet geleid tot het vertrek van hun R&D uit Nederland. In Chemisch Weekblad van 10 februari 2001 is een samenvattend artikel verschenen op basis van een eerdere versie van deze notitie. De gegevens in de eerdere versie zijn nu herzien en uitgebreid.

Auteurs

Bert Minne
Marieke Rensman

Lees meer over