10 december 2008

Rapport AIECE Werkgroep Buitenlandse Handel; najaar 2008.

De financiële crisis grijpt steeds verder om zich heen en wordt ook voelbaar in de reële sector. Voorspellen is altijd 'werk in uitvoering', maar op dit moment zijn de onzekerheden wel heel groot.

De Werkgroep baseert zich daarom niet alleen op prognoses zoals deze in het derde kwartaal van 2008 zijn aangeleverd door leden van de associatie, maar ook op meer recente trends. In een modelsimulatie wordt nagegaan wat de effecten van de snel verslechterende vooruitzichten op de wereldhandel zouden kunnen zijn. In de centrale voorspelling loopt de wereldhandelsgroei terug van 7,4% in 2007 via 5,0% in 2008 naar 2,5% in 2009. De simulatie suggereert dat de wereldhandelsgroei volgend jaar ook negatief kan zijn.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Gerard van Welzenis

Lees meer over