26 januari 2006

Reactie op: Probleemanalyse Zuiderzeelijn (Ecorys, 28 november 2005)

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB een korte, snelle reactie gevraagd op het rapport: Probleemanalyse Zuiderzeelijn; Kwantitatieve analyse en onderbouwing, Ecorys, 28 november 2005. Dit rapport is een van de bouwstenen voor de 'Structuurvisie Zuiderzeelijn'.

Wij hebben ons bij het geven van de reactie twee vragen gesteld:

  • Is dit regionaal economische onderzoek voldoende robuust om vanuit dit perspectief conclusies te trekken over nut en noodzaak van de Zuiderzeelijn?
  • Is de probleemanalyse van Ecorys voldoende robuust om "vast te stellen of er manifeste en robuuste ruimtelijke economische problemen zijn in Noord-Nederland of de Noordvleugel"?

De notitie begint met een zeer korte weergave van (conclusies uit) het Ecorys-rapport, daarna worden de twee vragen beantwoord.

Lees meer over