6 juli 2006

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Op 5 juli 2006 heeft SEO, in opdracht van het energiebedrijf Eneco, een studie gepresenteerd naar de welvaartseffecten van de splitsing van energiebedrijven.

In deze studie plaatst SEO diverse kritische kanttekeningen bij de door het CPB gemaakte kwantitatieve verkenning van de kosten en baten van de splitsing.  Een van de kritiekpunten van SEO is dat ze de resultaten van het CPB niet heeft kunnen reproduceren. We leggen daarom in deze notitie uit hoe we tot onze eerdere conclusies zijn gekomen en hoe ze geïnterpreteerd moeten worden.