3 maart 2010

Recente ontwikkelingen in Nederlandse ziekenhuizen; wat is de invloed van marktwerking op intramurale ziekenhuiszorg?

Het doel van dit onderzoek was de effecten te onderzoeken van de invoering van gereguleerde marktwerking in Nederlandse intramurale ziekenhuiszorg.

Allereerst hebben we een literatuurstudie uitgevoerd om de concurrerende krachten die een rol hebben gespeeld op de Amerikaanse ziekenhuismarkt te bepalen.
Vervolgens hebben we deze krachten besproken met bestuursleden van Nederlands ziekenhuizen  om hun relevantie voor de Nederlandse ziekenhuismarkt vast te stellen. Uit de interviews is gebleken dat Nederlandse verzekeraars voorzichtig  nieuwe initiatieven starten, zoals het sluiten van selectieve contracten en gezamenlijke aankoopcombinaties, en fel onderhandelen over de prijs bij het kopen van ziekenhuiszorg.
De bestuursleden suggereerden dat de manier om de omzet te verhogen is het vergroten van de ziekenhuisproductie. Dit resulteerde in een groeiende kwaliteitsconcurrentie tussen ziekenhuizen via de aankoop van nieuwe technologie en de lancering van ambulante centra voor specifieke behandelingen.


Andere krachten die de ziekenhuisproductie hebben doen toenemen zijn het ysteem “betaling per verrichting”van medische specialisten en de praktijk van defensieve geneeskunde. Aangezien zorgverzekeraars blijkbaar nog steeds niet in staat zijn om direct te sturen en het volume te regelen, kan dit leiden tot meer behandelingen door ziekenhuizen.

Dit is een Engelstalig document.

Auteurs

Sylvia Meijer
Bernard van den Berg

Lees meer over