21 mei 2014

Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur, samenvatting en conclusies

'lessen op basis van de vervangingsopgaven rondom het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen'. Op verzoek (RWS, Deltaprogramma) is onderzocht hoe de reële-optiebenadering op een praktische manier kan worden toegepast op groot onderhoud en (vervangings)investeringen in natte kunstwerken, zoals bruggen, stormvloedkeringen, sluizen en gemalen.
No title

Lees het uitgebreide onderzoeksrapport, Achtergronddocument 'Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur; lessen op basis van de vervangingsopgaven rondom het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen'.

Bij strategische investeringsbeslissingen van allerlei soorten bedrijven, zoals energiebedrijven, projectontwikkelaars en vliegtuigmaatschappijen, wordt regelmatig gebruik gemaakt van de reële-optiebenadering. De reële-optiebenadering benadrukt dat flexibiliteit van investeringsprojecten van grote waarde kan zijn en probeert op basis van een aantal veronderstellingen ook een raming te maken van de waarde van deze flexibiliteit.

Als nadeel van de reële-optiebenadering wordt echter vaak genoemd dat deze weliswaar in theorie de mogelijkheid biedt tot het bepalen van de waarde van opties, maar dat dit in de praktijk toch tegenvalt. In de nieuwe Nederlandse leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse wordt bijvoorbeeld gesteld: “Er zijn nog belangrijke struikelpunten bij de toepassing van de reële-optieanalyse in het kader van MKBA. Om die reden bevelen we in deze leidraad deze methode niet aan als standaardpraktijk.” (Romijn en Renes, 2013, p. 162).

Vandaar dat nader onderzoek gewenst is naar de praktische toepasbaarheid van de reële-optiebenadering. Op verzoek van Rijkswaterstaat (RWS) en het Deltaprogramma is onderzocht hoe de reële-optiebenadering op een praktische manier kan worden toegepast op groot onderhoud en (vervangings)investeringen in natte kunstwerken, zoals bruggen, stormvloedkeringen, sluizen en gemalen. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd als CPB Achtergronddocument: F. Bos en P. Zwaneveld, 2014, 'Reële opties en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur; lessen op basis van de vervangingsopgaven rondom het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen'.

Deze CPB Notitie geeft een samenvatting en conclusies van dit uitgebreide onderzoeksrapport.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 801.2 KB