22 juli 2011

Regionale loonverschillen in Nederland: agglomeratie-externaliteiten, gebaseerd op microdata

Op basis van microdata over individuele werknemers voor de periode 2000–2005 laat deze studie zien dat er – hoewel relatief klein in internationaal perspectief – substantiële loonverschillen bestaan tussen Nederlandse regio’s. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Een groot deel van deze verschillen kan worden toegeschreven aan individuele kenmerken van werknemers. Het resterende verschil wordt deels verklaard door variaties in dichtheid van werkgelegenheid – met een elasticiteit van ongeveer 3,8 procent, en door Marshall-Arrow-Romer externaliteiten, waarbij een verdubbeling van het aandeel van een (2-digit NACE) sector in een 2,4 procent hogere productiviteit resulteert. Voor de aanwezigheid van een negatief effect van concurrentie (door Porter externaliteiten) en diversiteit (geassocieerd met Jacobs externaliteiten) worden geen bewijzen gevonden.

Auteurs

Stefan Groot
Henri de Groot
Martijn Smit

Lees meer over