10 september 2007

Reinventing the Dutch tax-benefit system; exploring the frontier of the equity-efficiency trade-off

Europese overheden streven naar het vergroten van het arbeidsaanbod, het bestrijden van werkloosheid en tegelijkertijd het behouden van sociale cohesie.

Economen wijzen echter vaak op de uitruil tussen deze doelstellingen. Dit artikel gebruikt de belangrijkste inzichten uit de optimale belastingtheorie om beleidsopties te identificeren die deze uitruil kunnen verbeteren. Vervolgens wordt een toegepast algemeen evenwichtsmodel gebruikt om te kijken of hervormingen langs deze lijn in het Nederlandse stelsel inderdaad kunnen bijdragen aan een vergroting van de arbeidsdeelname zonder de sociale cohesie aan te tasten.

Uit de analyse blijkt dat selectieve lastenverlichting voor laaggeschoolde werknemers of elastische partners in tweeverdienergezinnen dit kan realiseren. Een vlakke belasting op arbeid, eventueel gecombineerd met een negatieve inkomstenbelasting, zal de uitruil tussen gelijkheid en doelmatigheid juist verslechteren.

Auteurs

Ruud de Mooij