14 april 2009

Rekenkundig en geometrisch gemiddelde opbrengsten in discrete tijd

Dit Memorandum geeft enige elementaire gelijkheden en ongelijkheden betreffende financiële opbrengsten in discrete tijd, zonder autocorrelatie.

Het rekenkundig en meetkundig gemiddelde worden besproken. Het schatten van de verwachte eindwaarde en de mediane eindwaarde worden besproken, onder meer met de methode van de maximale aannemelijkheid.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Arie ten Cate