11 februari 2003

Relatie ICT en productiviteit: Een analyse met Nederlandse bedrijfsgegevens

Dit document beschrijft eerst hoe gegevens over ICT-kapitaal worden geconstrueerd op bedrijfsniveau in Nederland. Directe metingen van kapitaalvariabelen op bedrijfsniveau zijn voor de meeste bedrijven niet beschikbaar, daarom past dit document de bekende Perpetual Inventory Method toe.

Vervolgens wordt met econometrische schattingstechnieken gekeken hoe groot het directe ICT-effect is op de productiviteitsgroei en of er verschillen zijn tussen de industrie en de dienstensector.

De belangrijkste conclusie uit de schattingen is dat ICT-kapitaal de productiviteitsgroei bevordert. De elasticiteiten van ICT-kapitaal liggen in de orde van grootte van 0.03 of hoger. Voor de tertiaire diensten vinden we gemiddeld genomen een hogere ICT-elasticiteit en rendement. In de onderzocht periode is zowel in de industrie als in de tertiaire diensten een inhaalslag bezig onder bedrijven die aanvankelijk weinig geïnvesteerd hadden in ICT.

Opvallend is dat de gevonden elasticiteiten van ICT-kapitaal niet veel afwijken van de uitkomsten die door Brynjolfsson en Hitt (1995) werden gevonden op vergelijkbare gegevens voor de VS.

Auteurs

George van Leeuwen
Henry van der Wiel

Lees meer over